Proxecto de enerxía renovable cofinanciado polo FEDER

Proxecto de enerxía renovable cofinanciado polo FEDER

Denominación do Proxecto Subvencionado: INSTALACIÓN BOMBA DE CALOR AIRE-AIRE

Previsonor levou a a cabo un proxecto de instalación de bomba de calor aire-aire sendo beneficiario da subvención para Proxectos de enerxías renovables convocada por Inega para o ano 2018 e cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder-Galicia 2014-2020

 

Conseguir unha economía máis limpa e sostible
Unha maneira de facer Europa