Participación de Previsonor no Programa Principia 2018 da Xunta de Galicia

Participación de Previsonor no Programa Principia 2018 da Xunta de Galicia

Previsonor recibe axudas para a contratación de persoal técnico para a realización de diferentes actividades de I+D+i. Dito persoal está cofinanciado pola Xunta de Galicia ao abeiro da Resolución da Axencia Galega de Innovación do 3 de agosto de 2018 (Programa Principia)

Expte: 094_IN848C_2018/1675726