Participación de Previsonor no Programa Principia 2017 da Xunta de Galicia

Participación de Previsonor no Programa Principia 2017 da Xunta de Galicia

Previsonor recibe axudas para a contratación de persoal técnico para a realización de diferentes actividades de I+D+i. Dito persoal está cofinanciado pola Xunta de Galicia ao abeiro da Resolución da Axencia Galega de Innovación do 8 de xuño de 2017 (Programa Principia)

Expte: 058_IN848C2017/1882863