Axudas para implantar a Responsabilidade Social Empresarial (RSE) 2017

Programa de Axudas para implantar a Responsabilidade Social Empresarial (RSE), a Igualdade Laboral e a Conciliación Laboral e Persoal, confinanciadas polo Fondo Social Europeo, para o ano 2017

Axudas para implantar a Conciliación Laboral e Persoal (TR357D)

SUBLIÑA 1: INCENTIVOS PARA O FOMENTO DO TELETRABALLO.
Obxetivo: adopción de dous acordos laborais de teletraballo.

 

SUBLIÑA 2: INCENTIVOS PARA O FOMENTO DA FLEXIBLIDADE LABORAL.
Obxetivo: adopción de acordo laboral de flexibilidade horaria da totalidade do cadro de persoal

 

SUBLIÑA 3: AXUDAS PARA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS TECNOLÓXICOS QUE POSIBILITEN O TELETRABALLO.
Obxetivo: Adquisición de elementos tecnolóxicos que posibiliten o teletraballo